Du är här:  Impressum

Impressum

Företagsnamn:

Janus Hotelbetriebsges.mbH.
Hotel Salzburgerhof
General Manager Olaf von der Wettern

Adress:

Grillparzerstraße 1, 5640 Bad Gastein, Österreich
Tel.: +43 (6434) 20 37-0, Fax: +43 (6434) 38 67
hotel@salzburgerhof.com, www.salzburgerhof.com

UID-Nr.: ATU35242206

Bolagsregistreringsnummer: 52939b

Tvistedomstol: Landesgericht Salzburg

Myndighet motsv. ECG (E-Commerce lagen): Bezirkshauptmannschaft Sankt Johann im Pongau

Informationsplikt i enlighet med E-Commerce-lagen:www.wko.at

Avtalsvillkor:

För härbergsavtalet gäller österreichischen Hotelvertragsbedingungen (ÖHVB). Behörig myndighet är domstolen i Salzburg. Österrikiska lagar gäller.

Ansvarshänvisning:

Trots nogrann kontroll av innehåll bär vi inget ansvar för innehållet i externa länkar och  såväl som hänvisningar till vår hemsida via andra internetsidor. För dessa är enbart dess bedrivare och upphovsmän ansvariga.

Uteslutning av ansvar:

Janus Hotelbetriebsges.mbH. och för denna hemsida ansvarige webmaster tar inget ansvar eller ger ingen garanti för sidans aktualitet, riktighet och fullständighet angående den information som ställts till förfogande. Samma sak gäller andra internetsidor som nås via hyperlänkar. Vi påpekar återigen att vi inte tar ansvar för andra internetsidors innehåll ej heller inflytande på dessa och utesluter därmed alla garantier och ansvar från vårt håll.

Copyright:

Innehållet och sammansättningen av denna web-sida är skyddad av upphovsrätten. Användning eller duplicering av information, texter, textdelar eller bilder kräver, om inte annat uttryckligen anges, Janus Hotelbetriebsges.mbHs samtycke.

© Copyright Janus Hotelbetriebsges.mbH.  – alla rättigheter förbehållna.

Bildrättigheter:

Diverse bilder på denna webbplats är copyright © Janus Hotelbetriebsges.mbH., TVB Gastein och bildplattformarna www.shutterstock.com och www.fotolia.de (Foto: Monkey Business).

Vid domäntvister eller konkurrensrättsliga eller liknande frågor ber vi, för att undvika onödiga rättstvister och kostnader, att i förväg kontakta oss. Kostnaderna för en advokats erinran utan föregående kontakt med oss kommer att avvisas som ogrundad med hänvisning till rätten om skademinskning.


Design & Development tandem.at

Snabb förfrågan

Daten schw

**  By clicking "send", you agree to being contacted by us regarding your inquiry.

Further information Data Privacy Statement

  • Facebook
  • Google+
  • Tripadvisor
  • Trivago
  • HolidayCheck
  • Youtube